Wednesday, June 28, 2006

pulang mansanas

i dont know. this just came to me nung mga panahong nag jin ako sa competition. its a part of the short story i made, pero d k n ilalagay yun short story kasi mahaba yun. ok, here it goes...

Pulang mansanas

Isang araw ay nagutom ako.
Nakakita ako ng mansanas sa puno.
Kay pula, kay laki, kaso, kay taas.
Tumalon upang abutin ngunit hindi ko maabot.
Naalala ko may hagdan ako sa bahay.
Dali daling umuwi.
Kinuha ang hagdan at dinala sa puno.
Tumuntong sa unang baitang.
Hindi parin abot.
Sa ikalawang baitang.
Hindi parin abot.
Ikatlong baitang.
Hindi parin abot.
Huling hakbang na iyon.
Wala na akong magawa.
Ang mapulang mansanas na kay pula, kay laki, kaso kay taas ay hindi ko makuha.
Naalala ko uli.
Si Manong Emong nga pala ay may hagdan na may pitong hakbang.
Dali dali akong pumunta kay Manong Emong.
Pagdating ko sa bahay ay sumigaw ako.
“Manong Emong, Manong Emong.
Pahiram naman ng hagdan.
Ako ay nagugutom.
Ako ay nakakita ng mansanas.
Ako ay kakain ng mansanas.
Ngunit hindi ko maabot.”
Sai ni Manong Emong “Iho ginagamit ko. Pang kuha ng mangga duyan sa puno. Aanihin para maibenta. Paumanhin. Kagustuhan at maibibigay hindi.”
Malungkot akong naglakad pabalik sa puno.
Pagdating ko dun ay tinitigan ang mansanas.
“O mansanas na sinisinta.
Mansanas na kay pula, kay laki, kaso, kay taas.
Ikaw sana ay mapaakin na. Gutom ko ay pawiin at bugyan lutas.
Pakahulog ka at paligayahin ang nilalang na nag-aasam sa iyo.”
Ngunit hindi naman sila makakapgsalita.
Sila ay mansanas lamang.
Kaya binato ko na lang.
Tinamaan si mansanas at umuga.
Binato ko uli at sa swerte ko ay nalaglag ang mansanas.
Dali dali muli akong tumakbo.
Sa bahay na pinagmamayarian.
Hinati ang mansanas na kay pula, kay laki, ngayon ay hawak ko na.
Sa gulat ko ay may uuod sa loob.
Ginawa ko ang lahat para lang makuha ang kagustuhan ko.
Mapasakin ang mansanans na iniirog.
Pero yun pala ito ay pinag mamay-arian na ng iba.
Hindi ko alam na nang aagaw ako pala.”
-------------------------------------------------------
d ko alam kung bakit si manong emong, sya lang pumasok sa isip ko. niwala nga akong kilalang emong e..
yan na lang muna