Tuesday, September 11, 2007

hindi ako kung ano man iniisip mo / i am not what you think


hindi ako bakla
i am not gay

kung tignan mo ako ay isang epeministang nakabaro ng maliliit na pambaba at pang taas na hapit sa katawan
you look at me as if some efeminate being who dresses kinky bottoms and tight fitting tops

ni minsan hindi ko ninais na magsuot ng ganun
never in my life have i wanted to wear those kind of dresses

hindi ako bakla
i am not gay

kung pandirihan mo ako ay parang isa akong nilalang na may nakakapang hawang karamdaman hindi na malulunasan
you are disgusted at me as if i have some incurable disease which you can instantly acquire

malinis ako sa katawan
i am clean with my body

hindi ako bakla
i am not gay

ang iniisip mo ay papatulan kita, liligawan o mahuhulog ang loob ko sayo
you think that i would go for you, court you or i might fall for you

hinding hindi ko gagawin yun. ano ako gago? tanga? bobo?
i would never do that. what am i stupid? no-brainer?

hindi ako bakla
i am not gay

iniisip mong lalandiin kita, ipagpapalit ang pagkakaibigang naipundar ko na
you think that i would flirt with you, rather choose that than the trust i invested in you

ano ako tanga, sasayangin lng ang tiwalang ipinundar ko na?
what am i stupid, waste away the trust i have given you?

hindi ako bakla
i am not gay

dahil hindi ako bakla
because i am never one

akala ko pa naman ako ay kilala mo na.
i thought you knew me.

mag usap tayo!
lets talk!